دسته نرم افزار آموزشی زیردسته دانشگاهی آموزش کمک درسی پیش دانشگاهی علوم تجربی | تمام دروس با خرید این بسته آموزشی ، معلم خصوصی را یکبار و برای هشت درس به منزل خواهید آورد و بیش از 200% برای هر درس صرفه جویی خواهید کرد هشت کتاب در سه دی وی دی دی وی دی اول زبان و ادبیات فارسی ، دین و زندگی ، زبان انگلیسی دی وی دی دوم فیزیک ، شیمی دی وی دی سوم ریاضی ، علوم زمین ، زیست شناسی آموزش به صورت تشریحی همراه با صدها تست مربوط به هر درس با پاسخ تشریحی برنامه آزمون گیری تدریس توسط اساتید مجرب و ...