نوع فایل :ورد تعداد صفحات :92 چکیده: استفاده از محیط مجازی کاربرد های واقعی و توان واقعی بالقوه فوق العاده ای دارد به طوری که کاربران می توانند مدل شبیه زندگی را تجربه کنند یا در محیطی امن قدم بزنند و در عین حال بر روی آن محیط کنترل داشته باشند.واقعیت مجازی ،یک محیط سه بعدی شبیه سازی شده است که کاربر می تواند به گونه ای با آن ارتباط برقرار کند که گوی یک محیط فیزیکی است.کاربر،محیط را در صفحه های نمایشی می بیند که احتمالا بر روی یک جفت عینک های ویژه سوار شده است.وسایل ورودی خاص ،همچون دستکش ها ...