فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 169 اسلاید                   انگیزه های شروع سوءمصرف مواد دردهای مزمن جسمی افزایش توانایی جسمی اختلالات روان پزشکی درمان نشده همانندسازی بابزرگترها دسترسی به پول هنگفت برای کسی که راه های عاقلانه خرج کردن آن را نمی داند تصورات نادرست درباره مصرف موادمخدر ایجاداحساسات ویژه روش های مقابله با استرس تشویق عضو معتادخانواده عوامل موثر برایجاداعتیاد اثرات مثبت یامنفی دراولین بار مصرف کنجکاوی طم ...