آشنایی با بهینه سازی مسیریابی سیسکو 86 صفحه قابل ویرایش  قیمت فقط 8000 تومان    چکیده مسیریابی و هدایت اطلاعات همان عاملی است جهان را به یک گردهمایی مردمی و دهکده کوچک تبدیل کرده است؛ به گونه‌ای که در این گردهمایی جهانی برای همه جا است. اجتماع جهانی رو به رشد و در حال تکامل امروز هر چه بیشتر به منابع اطلاعات و مبادله آن‌ها از یک نقطه به نقطه دیگر وابسته می‌شود. شاید در آینده‌ای نه چندان دور جوامع به قدری متحول شوند که ارکان زندگی انسان‌ها وابسته به شبک ...